Izvajamo delavnice za pripravo igralcev na nastop v izbranem ali še ne izbranem filmskem področju ali projektu. Pomembnost in usmeritve dajemo na vseh fazah priprav in izvedbe. Od postavitve osebnih portfeljov, svetovanje glede priprav kratkih video predstavitev (t.i. »selftape posnetkov«), do priprav na vlogo ter izvedbo bralnih in igralnih vaj. Sodelujemo z uspešnimi igralci in pedagogi, ki so svoje znanje pridobivali v tujini, kjer so takšne metode priprav igralcev stalna praksa.

Nekaj utrinkov iz naših igralnih vaj in pričevanja:

Kontakt.